Ceník prací

Ceník

Ceník služeb není stanoven. Ke každé zakázce přistupuji individuálně dle předchozí domluvy se zákazníkem. Práci je možno počítat buď hodinově (za odpracované hodiny), nebo úkolově(za řádně vyhotovenou věc). V případě hodinově stanovené práce se cena může pohybovat v rozmezí od 150 Kč do 350 Kč/ hodinu. Ceny vždy určuji až po případné osobní prohlídce a domluvě se zákazníkem. Při větších zakázkách vystavuji objednávku předem.